Forny dit smil med kosmetisk tandbehandling

Tandlægebehandling

Mælketænderne bliver i barndommen naturligt udskiftet med de permanente tænder, som skal holde gennem hele livet. Nogle personer er utilfredse med deres smil allerede fra barn af, imens andre personer får skader på tænderne gennem tiden. Der er ingen grund til at mistrives med et utilfredsstillende smil, da det er muligt at forny smilet med kosmetiske tandbehandlinger.

Typer af kosmetiske tandbehandlinger

Der findes forskellige typer af kosmetiske tandbehandlinger, som gør det muligt at forny smilet gennem ændring af tandstilling og tændernes form samt farve. Fordelene og ulemperne varierer fra behandlingsform til behandlingsform. De forskellige typer vil blive opridset i samarbejde med en erfaren kosmetisk tandlæge nær Nørreport med henblik på at skabe forståelse om typerne.

Tandregulering: Tandregulering henvender sig til dem, som har problemer med tandstillingen – for eksempel skæve tænder, krydsbid og over- eller underbid. Med en tandregulering vil tænderne blive skubbet i den rigtige retning for at opnå den ønskede tandstilling. Bøjler er den hyppigst brugte metode på området, men der findes i dag flere forskellige slags bøjler, som både kan være aftagelige og usynlige. Den enkelte type af bøjle vil vælges i samarbejde med tandlægen. Det store udvalg af bøjler gør det mere attraktivt at få udført en tandregulering, da de gammeldags togskinner kan undlades.

Porcelænskroner og –broer: Kroner og broer af porcelæn bruges til at reparere ødelagte tænder. En krone fungerer som en beskyttende form for kapsel, som kan sættes oven på en skadet tand. Det er især nyttigt efter en rodbehandling, hvor roden er blottet. En bro benyttes, hvis skaden er så stor, at der mangler én eller flere tænder. Nuancen på porcelænet tilpasses efter de resterende tænder. Porcelænskroner og –broer kan også udnyttes til at fungere som kosmetisk behandling ved at ændre tænders udseende og farve til det ønskede udseende.

Porcelænsfacader: Facader kan også bruges til at give tænder det ønskede udseende. Det er muligt at lime porcelænsbelægninger i ønsket farve på tænderne. Det er også muligt at ændre formen samt fjerne mellemrum.

Tandblegning: Enkelte tænder eller alle tænder kan lysnes, så de får den ønskede farve. Det er både muligt at afblege tænder hos en tandlæge og hjemmefra. En tandblegning kan medføre sundhedsskadelige konsekvenser, hvis den ikke er skånsom. Den mest effektive og hurtige metode er ikke nødvendigvis den mest holdbare. Metoden bør vælges i samarbejde med tandlægen, da det er vigtigt, at metoden er skånsom, så metoden tilpasses efter tændernes situation.

En tandlæge med erfaring for kosmetiske behandlinger bør kontaktes, hvis én eller flere af de kosmetiske tandbehandlinger overvejes. Behandlingsmulighederne vælges efter tændernes behov og tilstand, så der opnås et holdbart og flot resultat uden konsekvenser. De enkelte fordele og ulemper kan diskuteres med rådgivende tandlæge ved Nørreport Station, så en individuel behandlingsplan udarbejdes. Det gør behandlingsprocessen lettere og mere effektiv at vælge en tandlæge nær en station, så smilet hurtigt bliver fornyet og flot.

Tandlæge Peter Røgind
Frederiksborggade 4
1360 København K
Tlf: 33 13 10 01